การรับประกัน

 

 

การรับประกันแบบตลอดอายุการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ RAM และ MicroSD Memory Card มีการรับประกันแบบตลอดอายุการใช้งาน โดยสินค้าจะสิ้นสุดการรับประกันลงเมื่อสินค้ารุ่นดังกล่าวทางโรงงานได้ประกาศยุติการผลิต โดยทางบริษัทจะออกแจ้งเป็นจดหมายลายลักษ์อักษรไปยังตัวแทนจำหน่าย หลังจากออกประกาศแล้ว สินค้าดังกล่าวจะได้รับการรับประกันต่ออีก 1 ปี นับจากวันออกจดหมายดังกล่าว

          และเพื่อความแตกต่างและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทางเรายังมีการรับประกันแบบพิเศษสำหรับสินค้าประเภท RAM หากเกิดการช๊อตไหม้บริเวณขา (Pin) ทาง Blackberry ram จะยังคงรับเคลมได้ตามปกติ

 การรับประกันแบบระบุระยะเวลา

สินค้า CPU Box NEXT มีการรับประกัน 3 ปี นับจากวันที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่าย รับประกันตัวสินค้าทั้งตัว ซีพียู และ พัดลมระบายความร้อนโดยที่สินค้าอยู่ในสภาพการใช้งานปกติ แหละหากมีลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าสินค้าดังกล่าวสิ้นสุดการรับประกันทันที
    1. สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์การรับประกัน หรือ ไม่สามารถอ่านระยะเวลาการับประกัน
    2. สินค้าเสียรูปผิดจากปกติ เช่น แตก บิ่น หัก งอ หรือมีร่องรอยการช๊อตไหม้
    3. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเหนือจาการใช้งานปกติเช่น มีรอยคราบน้ำ คราบสนิม