CPU AMD AM4 RYZEN5 3500X (NEXT)

4,620.-

หมวดหมู่: ,
blackberryram.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน